top of page

BIỆN GIÁO

May 10, 2023

Đức Chúa Trời “không biết” hồi nguyên thủy của Trung Hoa

Có bí ẩn liên quan đến ngôi đền thờ Ông Thiên 450 tuổi phức tạp ở Bắc Kinh, Trung Quốc...

Đức Chúa Trời “không biết” hồi nguyên thủy của Trung Hoa

Mar 17, 2023

Sáng Thế Ký—Sự nổ tung thần thoại nguyên thủy

Đức Chúa Trời đã cho chúng ta văn kiện của Ngài về sự sáng tạo, sự sa ngã, và lịch sử đầu tiên vì một mục đích. Nhưng nó có phải là -một huyền thoại khéo nói cách khác biệt, một câu chuyện kín đáo với một sự bóp méo thần học, hoặc lịch sử đúng làm hủy diệt tất cả các sự hoán chuyển không?...

Sáng Thế Ký—Sự nổ tung thần thoại nguyên thủy
bottom of page