top of page

MINH HỌA KINH THÁNH

Jun 14, 2023

CÂY CỐI

Đức Chúa Trời thực hiện một phép lạ lớn lao khi Ngài khiến cành cây mọc thẳng ra từ thân cây với khoảng cách 40, 50 hay 60 bộ Anh... 

CÂY CỐI

May 30, 2023

CHÚA JESUS ĐÃ ĐI ĐÂU SAU KHI CHẾT?

Sự đóng đinh chủ yếu làm cho Đấng Christ chết trong xác thịt của Ngài. Đó là xác thịt mà Ngài đã tiếp nhận qua sự nhục hóa...

CHÚA JESUS ĐÃ ĐI ĐÂU SAU KHI CHẾT?
bottom of page