top of page

MINH HỌA KINH THÁNH

Jun 18, 2024

7 CÂU CHUYỆN BẤT TUÂN VÀ HÌNH PHẠT THẢM KHÓC

Kinh Thánh có nhiều câu chuyện về cách Đức Chúa Trời phản ứng trước sự bất tuân...

7 CÂU CHUYỆN BẤT TUÂN VÀ HÌNH PHẠT THẢM KHÓC

Apr 18, 2024

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM VÀ NHÂN VẬT LIÊN QUAN SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS

Vườn Ghết-sê-ma-nê nằm tại chơn núi Ô-liu, về phía tây, đối diện thành Giê-ru-sa-lem. Chúa đã cầu nguyện trước khi bị bắt tại đó...

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM VÀ NHÂN VẬT LIÊN QUAN SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS

Feb 18, 2024

MƯỜI MINH HỌA CHÚA JESUS LÀ ĐÁ THUỘC LINH

Dưới bóng vầng đá lớn nầy sẽ có sự công nghĩa, che chở và vui hưởng. Đây là bức tranh về vương quốc thiên hi niên. Và Đấng Christ là vầng đá của các thời đại...

MƯỜI MINH HỌA CHÚA JESUS LÀ ĐÁ THUỘC LINH

Jun 14, 2023

CÂY CỐI

Đức Chúa Trời thực hiện một phép lạ lớn lao khi Ngài khiến cành cây mọc thẳng ra từ thân cây với khoảng cách 40, 50 hay 60 bộ Anh... 

CÂY CỐI
bottom of page