top of page

NGUYÊN TẮC THÁNH KHIẾT
Tác giả: RANDY ALCORN

 

   Cuốn sách NGUYÊN TẮC THÁNH KHIẾT của tác giả Randy Alcorn viết về các biện pháp bảo vệ của Đức Chúa Trời trước những con đường nguy hiểm trong cuộc sống.

   Đây là một quyển sách nhỏ với một tác động thật to lớn! Randy Alcorn dập tắt mọi ánh mắt sáng le lói của sự bất khiết về mặt tính dục và cho thấy vì sao sự thánh khiết lại triệu lần tốt đẹp hơn.

 

 

Mục lục:

Chương 1: Bỏ Lỡ Cơ Hội. (P.1)
Chương 2: Lợi Ích Cá Nhân Sáng Suốt. (P.1)
Chương 3: Có Gì Quan Trọng Về Tình Dục Thế. (P.1)
Chương 4: Bị Nằm Trong Tầm Ngắm Và Dễ Bị Hạ Gục. (P.1)
Chương 5: Cuộc Chiến Đấu Nằm Trong Tâm Trí Của Bạn. (P.2)
Chương 6: Sách Lược Khôn Ngoan. (P.2)
Chương 7: Hành Động Triệt Để. (P.2)
Chương 8: Hướng Dẫn Cho Người Độc Thân. (P.2)
Chương 9: Hướng Dẫn Cho Vợ Chồng Và Phụ Huynh. (P.3)
Chương 10: Xưng Tội, Tinh Thần Trách Nhiệm Và Đếm Giá Phải Trả. (P.3)
Chương 11: Một Cuộc Chiến Mà Ta Có Thể Giành Thắng Lợi. (P.3
)

Apr 5, 2024

Chương 1 : Bỏ Lỡ Cơ Hội

Sinh trưởng trong một gia đình Cơ-đốc mạnh mẽ, anh ta gặp và lập gia đình với một thiếu nữ Cơ-đốc. Nhưng giờ đây anh ta là hiện thân của sự bi đát...

Chương 1 : Bỏ Lỡ Cơ Hội

Apr 4, 2024

Chương 2 : Lợi Ích Cá Nhân Sáng Suốt

Họ đều đã nghĩ rằng họ hành động vì lợi ích tốt nhất của họ khi họ đi theo dục vọng...

Chương 2 : Lợi Ích Cá Nhân Sáng Suốt

Apr 3, 2024

Chương 3 : Có Gì Quan Trọng Về Tình Dục Thế

Bởi vì tình dục không chỉ là điều mà bạn làm, mà còn chính là con người của bạn...

Chương 3 : Có Gì Quan Trọng Về Tình Dục Thế

Apr 2, 2024

Chương 4 : Bị Nằm Trong Tầm Ngắm Và Dễ Bị Hạ Gục

Nếu bạn là một Cơ-đốc nhân, bạn là một người đàn ông bị đặt trong tầm ngắm...

Chương 4 : Bị Nằm Trong Tầm Ngắm Và Dễ Bị Hạ Gục
bottom of page