top of page

KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH
Tác giả: Viện Thần Học Việt Nam

Jun 30, 2023

MỤC LỤC

KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH
Tác giả: Viện Thần Học Việt Nam

MỤC LỤC

Jun 29, 2023

Chương một : ĐẶC ĐIỂM KHOA HỌC

Tập thảo luận “De Revolutonibus Orbium Coe Lestium” của Copernic được phổ biến (1543) đã khởi đầu cho thời đại khoa học hiện đại...

Chương một : ĐẶC ĐIỂM KHOA HỌC

Jun 28, 2023

Chương hai : ĐẶC ĐIỂM KINH THÁNH

Trong lãnh vực khoa học và Kinh Thánh, sự suy tư đích thực hợp thời sẽ không thể nào có được trước khi bản chất của ngôn ngữ Kinh Thánh đã được thâm cứu...

Chương hai : ĐẶC ĐIỂM KINH THÁNH

Jun 27, 2023

Chương ba : KHOA HỌC VÀ SỰ GIẢI THÍCH SÁNG-THẾ KÝ

Mười ba biến cố sau đây chép trong Sáng-thế ký đoạn 1 đã được khoa học xác nhận đúng theo thứ tự thực hiện...

Chương ba : KHOA HỌC VÀ SỰ GIẢI THÍCH SÁNG-THẾ KÝ
bottom of page