top of page

CHỮA LÀNH TẤM LÒNG TAN VỠ
Tác giả: JOYCE MEYER

 

 

   Kinh Nghiệm Sự Phục Hồi - Qua Quyền Năng Của Lời Chúa.

   Joyce Meyer, một trong những giáo sư Kinh Thánh thực tế hàng đầu thế giới. Bà đã giảng dạy Kinh Thánh từ năm 1976 và bước vào chức vụ trọn thời gian từ năm 1980.

   Là tác giả có sách bán chạy nhất của New York Times, bà đã viết hơn chín mươi cuốn sách truyền cảm hứng, bao gồm Power Thoughts, 100 Ways to Simplify Your Life, toàn bộ loạt sách Chiến Trường Tâm Trí. Dự án phiêu lưu đầu tiên của bà vào lĩnh vực tiểu thuyết với sách The Penny và nhiều sách khác. Bà cũng đã xuất bản hàng ngàn loạt bài dạy audio cũng như loạt bài video.

   Các chương trình phát thanh và phát hình Enjoying Everyday Life của bà Joyce đã được phát đi khắp thế giới và bà cũng đi lại khắp nơi để tổ chức các hội nghị.

   Bà Joyce và chồng bà là Dave có bốn người con đã lớn và hiện đang sống tại St. Louis, Missouri.

Mar 4, 2024

LỜI GIỚI THIỆU - MỤC LỤC

Nguyên tác: Healing The Brokenhearted
Tác giả: Joyce Meyer
Dịch giả: Ngô Minh Hoà

LỜI GIỚI THIỆU - MỤC LỤC

Mar 3, 2024

1. TRẢI NGHIỆM TÌNH YÊU CỦA CHÚA

Trong đoạn Kinh Thánh này sứ đồ Phao-lô đảm bảo với chúng ta rằng dù bất luận điều gì nghịch lại chúng ta trong cuộc sống này, thì sự chiến thắng áp đảo vẫn thuộc về chúng ta qua Đấng Christ,..

1. TRẢI NGHIỆM TÌNH YÊU CỦA CHÚA

Mar 2, 2024

2. ĐẢM BẢO VỀ TƯƠNG LAI

Bây giờ tôi muốn chia sẻ với bạn một số câu Kinh Thánh về tương lai tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã dự định cho bạn...

2. ĐẢM BẢO VỀ TƯƠNG LAI

Mar 1, 2024

3. BIẾT RẰNG BẠN ĐÃ CÔNG CHÍNH TRONG CHRIST

Bạn là sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ, Hôm nay, Ngài nhìn bạn ngay thẳng ngay tại chỗ Ngài muốn bạn...

3. BIẾT RẰNG BẠN ĐÃ CÔNG CHÍNH TRONG CHRIST
bottom of page